Giannotto & Jeffrey Hour 1

Giannotto & Jeffrey Show
Thursday, June 13th
Seg 1: Reaction to Jonas Valanciunas opting out

Seg 2: Matthew Velasquez, Milwaukee Journal Sentinel
01:00:00